Samen de warmtetransitie versnellen

De energietransitie is in volle gang en zal Nederland de komende dertig jaar ingrijpend veranderen. We gaan onze huizen en gebouwen anders verwarmen, zónder aardgas. Er zijn hiervoor verschillende oplossingen. Het aansluiten op een warmtenet is er één van. ​

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat uiterlijk in 2030 zo’n 1,5 miljoen bestaande woningen in Nederland aardgasvrij zijn en dat Nederland in 2050 helemaal aardgasvrij is. Een collectief warmtenet blijkt in de meeste gevallen maatschappelijk gezien de goedkoopste oplossing.

Expertise en sterk netwerk

De warmtetransitie gaat niet snel genoeg. Vooral de ontwikkelfase blijkt voor veel gemeenten een fase die veel tijd, capaciteit en geld kost, en risico’s met zich meebrengt. Als publieke partner ondersteunen we vanuit het Gelders Warmte Infrabedrijf Gelderse gemeenten ​bij het op schaal ontwikkelen, realiseren en exploiteren ​van betaalbare, publieke warmtenetten. ​Daarvoor zetten wij onze expertise en ons sterke netwerk in.

Scroll naar boven