In samenwerking met de gemeente Zutphen, woningcorporatie Woonbedrijf ieder1, Linthorst Energy en andere lokale stakeholders onderzoekt het Gelders Warmte Infrabedrijf (GWIB) de mogelijkheden van een innovatief, publiek warmtenet op basis van aquathermie. Daarmee kunnen meer dan 700 woningen en diverse gebouwen in de Componistenbuurt van Zutphen van aardgasvrije en duurzame warmte worden voorzien.

In augustus 2022 werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Zutphen, Woonbedrijf ieder1, energiecoöperatie ZutphenEnergie en Rijkswaterstaat om een duurzaam en kosteneffectief warmtenet te ontwikkelen als alternatief voor aardgas. Dit werd ondersteund door transitiepartners Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Gelderland en Warmte uit Water (een samenwerking tussen Alliander en Rijkswaterstaat). De gemeente beschouwt de Componistenbuurt als pionier op het gebied van aardgasvrije verwarming. Het project dient als blauwdruk voor toekomstige initiatieven in Zutphen en wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid, duurzaamheid en transparantie.  

Voor het GWIB en de betrokken partijen is het een gezamenlijke ambitie om de Componistenbuurt van Zutphen te voorzien van duurzame, betaalbare warmte. Dankzij onze modulaire aanpak is het mogelijk om nu al rekening te houden met uitbreiding naar andere Zutphense wijken, waardoor de impact van het project significant is. 

IJssel biedt duurzame kans voor warmtenet 

Het warmtenetproject in de Componistenbuurt vloeit voort uit de ambitieuze doelstellingen van de gemeente Zutphen om de stad uiterlijk 2050 te verduurzamen door CO2-neutraal te worden. Het project, gebaseerd op een haalbaarheidsonderzoek uit 2019, wordt gezien als een vooruitstrevende oplossing voor de warmtetransitie in Zutphen. De nabijgelegen IJssel en Berkel bieden namelijk een uitgelezen kans: het warmtenet in de Componistenbuurt zal gebruikmaken van de warmte uit het oppervlaktewater van de IJssel en/of Berkel (aquathermie). Die warmte wordt met behulp van warmtepompen en een warmte-koude-installatie omgezet naar de benodigde temperatuur om de meer dan 700 woningen en gebouwen te verwarmen met duurzame warmte. 

Warmtenetontwerp in ontwikkeling 

We hanteren vanuit het GWIB een doelgerichte aanpak om het warmtenet in de Componistenbuurt te ontwikkelen. Samen met de gemeente Zutphen, en andere partners, werken we het definitieve energieconcept verder uit.  

Volgende stappen 

Medio 2024 zal het warmtenetconcept gereed zijn. Naar verwachting wordt eind 2024 een conditioneel investeringsbesluit genomen, waarna de lichten op groen kunnen komen te staan voor het, samen met de gemeente Zutphen, oprichten van Warmtenetwerk Zutphen B.V. en de daadwerkelijke realisatie. 

Scroll naar boven