Samen warmtenetten ontwikkelen, realiseren en exploiteren

Als publieke partner van gemeenten ondersteunt het Gelders Warmte Infrabedrijf bij het gezamenlijk stappen zetten naar de realisatie van publieke, collectieve warmtenetten in Gelderland. ​

Samen met Gelderse gemeenten en andere partners ondersteunen wij bij het op schaal ontwikkelen, realiseren en exploiteren ​van betaalbare, publieke open warmtenetten. ​

Sterk netwerk en expertise
Het GWIB beschikt over een sterk netwerk ​en expertise op het gebied van de warmtetransitie. ​In de overgang van aardgas naar duurzame warmte ​zijn wij daardoor in staat om de energietransitie te versnellen.​

Van ontwikkeling naar schop in de grond
In opdracht van het GWIB realiseert Firan (dochter van Alliander) straks publieke warmtenetten voor de Gelderse gemeenten. De exploitatie en het beheer vinden plaats vanuit lokaal op te richten warmte-infrabedrijven (LWIB). ​Een LWIB is daarmee het gezicht naar de lokale markt.

Samenwerken
Om tot daadwerkelijke versnelling van de warmtetransitie in Gelderland te komen, is samenwerken met gemeenten essentieel. We gaan gezamenlijk een publiek partnerschap aan, waarin gelijkwaardigheid en betaalbaarheid voorop staan.

Scroll naar boven