Gelders Warmte Infrabedrijf versnelt warmtetransitie

Als publieke partner werkt het Gelders Warmte Infrabedrijf samen met Gelderse ​gemeenten ​aan het op schaal ontwikkelen, realiseren en exploiteren ​van publieke, collectieve warmtenetten. ​

Om de toename van het aantal warmtenetten in de provincie Gelderland richting 2050 te versnellen, gaat het Gelders Warmte Infrabedrijf (GWIB) samen met gemeenten aan de slag met het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van warmtenetten. Als onafhankelijke, publieke partner biedt het GWIB gemeenten kennis, kunde, capaciteit en kapitaal.
Samenwerken met het GWIB verlaagt het ontwikkelrisico van lokale warmtenetprojecten en borgt de publieke belangen.

Ontwikkeling

Wij ondersteunen u bij alle technische, organisatorische, juridische en financiële vraagstukken van uw warmtenetproject. Van ontwikkeling tot exploitatie.

Realisatie

Samen met onze experts nemen we u de aanleg van het warmtenet uit handen. Van de aanleg van de ondergrondse leidingen tot aan de oprichting van het warmtebedrijf.

Blijf op de hoogte

Het GWIB houdt u op de hoogte van te ontwikkelen warmtenetten in Gelderland, maar ook over wet- en regelgeving die van invloed zijn op de warmtetransitie.

Scroll naar boven