In een ambitieuze stap richting een duurzamere toekomst zet de gemeente Druten zich in voor de ontwikkeling van een innovatief warmtenet. Dit onderzoek wordt in nauwe samenwerking met het Gelders Warmte Infrabedrijf (GWIB), woningcorporatie Woonwaarts en de lokale rioolzuivering uitgevoerd, waarbij het startpunt van een warmtenet voorzien is voor de wijken Druten-West en Boldershof.

Het warmtenetproject is een essentieel onderdeel van de warmtetransitie in Druten. De gemeente Druten heeft als ambitie gesteld om in 2040 energieneutraal te zijn. Door de ontwikkeling van een duurzaam warmtenet wordt een aanzienlijk aantal woningen en gebouwen voorzien van een alternatief voor aardgas, waardoor de CO2-uitstoot wordt gereduceerd.

Op weg naar een samenwerkingsovereenkomst

De ontwikkeling van een warmtenet vereist een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen, waarbij het uiteindelijke doel is om een publiek warmtebedrijf op te richten, zonder commercieel belang. De eerste stap is daarom dat we samen met de gemeente Druten, Woonwaarts en de rioolzuivering een samenwerkingsovereenkomst gaan sluiten. Dit zal naar verwachting in 2024 zijn.

Technisch, financieel en logistiek onderzoek 

De partijen gaan onderzoeken hoe het gezuiverde, warme water van de rioolzuivering kan worden hergebruikt. Daarmee wordt het gebruik van aardgas voor, in eerste instantie, de wijken Druten-West en Boldershof overbodig. Door middel van innovatieve technologieën, zoals thermische energie uit afvalwater (TEA), wordt die warmte opgewekt en getransporteerd naar de aangesloten woningen en gebouwen.

Los van het verkennen van de technische uitdagingen, worden ook de financiële en logistieke aspecten onder de loep genomen, en draagvlak creëren onder bewoners.

Aanpak in de ontwikkelingsfase

Vanuit het GWIB nemen we een leidende rol in de ontwikkelingsfase van het warmtenetproject. De ontwikkeling van een warmtenet vraagt de nodige tijd. De komende jaren zijn nodig om bijvoorbeeld plannen te maken, het project aan te besteden, contracten af te sluiten, subsidies aan te aanvragen en bewoners te betrekken. Het is belangrijk om dit proces gezamenlijk en zorgvuldig te doorlopen. Tegelijkertijd vraagt het proces ook om flexibiliteit, omdat we rekening moeten houden met ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Naar verwachting zal de realisatie dan op zijn vroegst in 2026 kunnen starten.

Inspiratie voor Gelderse gemeenten

Het beoogde warmtenet in Druten zal niet alleen bijdragen aan een duurzamere samenleving, maar ook een inspiratie zijn voor andere Gelderse gemeenten, die streven naar een aardgasvrije toekomst. In navolging van warmtenetprojecten in Apeldoorn en Zutphen, is Druten een vooruitstrevend voorbeeld van een Gelderse gemeente die een belangrijke stap zet richting een duurzame leefomgeving voor haar inwoners.

Scroll naar boven