Roadshow langs Gelderse gemeenten door GWIB en Expertteam Warmte

In het voorjaar van 2024 hebben we samen met het Expertteam Warmte een roadshow verzorgd langs de zes RES-regio’s in Gelderland met als doel gemeenteambtenaren uitleg te geven over de instrumenten, mogelijkheden en kansen van de Wet collectieve warmte (Wcw) en Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw). Daarnaast hebben we nader toegelicht wat de rol is van het GWIB bij het versnellen van de warmtetransitie voor Gelderse gemeenten.

In twee maanden tijd deden we Apeldoorn, Scherpenzeel, Tiel, Bemmel en Didam aan, waarbij we de aanwezige gemeenten bijgepraat hebben over de laatste ontwikkelingen in de wetgeving en wat dit inhoudt. Het Expertteam Warmte gaf een samenvatting over de beoogde Wet collectieve warmte (Wcw). Wat betekent dit voor de gemeentelijke rolneming bij kleine en grotere collectieve warmtenetten? Welke financiële voordelen biedt het? En wat is de actuele status? De koppeling met de Wet gemeentelijke instrumenten warmtevoorziening (Wgiw) en de raakvlakken met de Wcw kwam daarbij natuurlijk ook uitgebreid aan bod. Vervolgens gaf Detlef Meijer duiding aan de rol van het GWIB, hoe de samenwerking tussen het GWIB en een gemeente eruit ziet en hoe het GWIB in de Wcw past.

Veel vragen

Overal in de provincie werden veel vragen gesteld, vooral over het thema wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld of er een ondergrens is voor de grootte van de warmtekavels in warmteprojecten. Maar ook of je als gemeente warmtekavels kunt onderverdelen en dan voor één gedeelte een aanwijsbevoegdheid kunt inzetten? En of een lokaal warmte infrabedrijf (LWIB) meerdere kavels mag hebben. Het onderwerp netcongestie, en wat daarvan de effecten zijn op zowel collectieve als individuele warmteoplossingen, was ook een onderwerp dat leefde onder de toehoorders.

Met het beantwoorden van alle vragen die onder de gemeenten leefden, heeft de roadshow bijgedragen aan de hulpvraag die Gelderse gemeenten gesteld hebben aan de provincie om te helpen met hun respectievelijke warmtetransities. Detlef Meijer: “Het jaar 2050 lijkt heel erg ver weg, maar is écht al heel erg snel. Daarom moeten we de warmtetransitie gaan versnellen. En dat vereist bestuurlijke moed van gemeenten om deze transitie door te zetten. Het verduidelijken van complexe materie, zoals we tijdens de roadshow hebben gedaan, helpt bij het verkrijgen van de juiste inzichten, zodat gemeenten de volgende stap kunnen zetten.”

Benieuwd naar alle de vragen die ons gesteld zijn? Het document ‘veelgestelde vragen’ is hier aan te vragen.

Scroll naar boven